پیشرفت و رفاه جهانی بعد از ظهور

در دولت جهانی حضرت مهدی موعود علیه السلام، وضع اقتصاد و معیشت عموم مردم جهان، با برنامه و دین ناب محمدی سامان خواهد یافت. در عصر ظهور عصر، نعمت‌های الهی افزون، آب‌ها مهار، زمین‌ها حاصل خیز و معادن ظاهر خواهد شد. هیچ فقیری باقی نخواهد ماند تا از بیت المال،…

ادامه مطلب…

خدا عاشقانه منتظر ماست تا که بازگردیم.

سلام علیکم در این روزهای خوب رمضان کریم که نسیم مهر و محبت خدا وزیدن گرفته است هر انسان بالغ و فهمیده ای سعی خواهد کرد که خود را در معرض این نسیم های نورانی و پاک کننده قرار دهد. زمان اوج این محبت ها شب های قدر است که…

ادامه مطلب…